Vanhempien pelisäännöt

Vanhemman rooli ja tehtävät


Vanhemmat ovat toiminnan tärkeimpiä tukijoita! Heillä on päävastuu taloudesta ja he hyväksyvät
kokouksissaan joukkueen talous- ja toimintasuunnitelmat ja laativat itsellensä pelisäännöt, SSBL:n, alueen ja seuran antamien raamien pohjalta. Vanhemmat valitsevat keskuudestaan tarvittavat toimihenkilöt, jotka työskentelevät vapaaehtoisesti lasten yhteisen harrastuksen hyväksi. Toimihenkilöt ja toivottavasti mahdollisimman moni vanhemmista osallistuu seura- ja joukkuetasolla lasten harrastukseen ja sitä kautta myös meitä kaikkia yhdistävään harrastustoimintaan. Heillä tulee olla ymmärrys siitä, että lasten innostus, toiveet ja kyvyt ovat kaiken tekemisen todellinen lähtökohta.

Tavoitteena on, että joukkueiden vanhempainkokoukset kutsuisivat seuran edustajan ainakin kerran kaudessa kertomaan seuran yhteisistä asioista ja vastaamaan vanhempien kysymyksiin.

Otteluissa aikuisten roolina on kannustaa. Kaikenlainen pelaajien, tuomarien ja valmentajien tekemisten negatiivinen kommentointi ja neuvominen ei ole sallittua. Pelaajat pyrkivät tekemään kentällä parhaansa ja myös virheiden tekemiseen tulee olla mahdollisuus ilman kielteistä palautetta katsomosta. Ottelun tiimellyksessä tätä on välillä vaikea muistaa, mutta tavoitteena olisi hyvä pyrkiä pitämään se mielessä.

Myöskään erotuomareiden toiminnan kommentointi ei ole soveliasta. Vaikka heillekin tulee virheitä, on hyvän käytöksen mukaista kunnioittaa myös heidän toimintaansa. Ilman erotuomareita ei olisi peliä.


Vanhempien pelisäännöt

  • Tuen ja kannustan lastani hänen salibandyharrastuksessaan.
  • Huolehdin, että lapseni on ajoissa ja säännöllisesti harjoituksissa ja otteluissa.
  • Huolehdin, että lapseni syö terveellisesti ja lepää riittävästi.
  • En häiritse valmentajaa ja pelaajia harjoitusten aikana.
  • Tuen valmentajaa enkä puutu valmennukseen.
  • Oman lapseni valmennukseen liittyvistä asioista keskustelen aina ensin valmentajan kanssa.
  • Vältän vertailuja lasten kesken, sillä jokainen lapsi kehittyy omaan tahtiinsa.
  • Olen esimerkkinä lapselleni.
  • Kannustan otteluissa kaikkia tasapuolisesti, enkä arvostele pelaajia tai tuomareita.
  • Varmistan lapseni harrastusmahdollisuuden maksamalla kausimaksut ajoissa ja noudattamalla seuran sääntöjä ja kaikkia muitakin sovittuja pelisääntöjä.