Valmentajan tehtävät

Valmentaja

Valmentajat/ohjaajat valitaan pääsääntöisesti 1 – 2 kaudeksi kerrallaan. Valmennuspäällikkö pyrkii rekrytoimaan jokaiseen joukkueeseen vastuuvalmentajan. Muut valmentajat rekrytoidaan pelaajien vanhemmista tai seuran junioripelaajista. Seura vastaa valmentajien palkkioista sekä heidän kouluttamisesta erikseen sovituin periaattein (ks. vuosittain seuran kokouksen hyväksymä seuraopas).

Valmentajien tehtävä on auttaa kaikkia joukkueen pelaajia kehittymään kauden aikana. Valmentamisessa tulee ottaa aina huomioon yksilöllisyys. Valmennustoiminta nojaa seuran perusarvoihin ja valmennuksessa korostetaan kasvatuksellisia ja opetuksellisia tavoitteita. Lisäksi mukaan tulee kilpailullisuus. Vastuuvalmentajalla on vastuu kaikesta joukkueen valmennukseen liittyvästä toiminnasta.

Valmentajan tehtävät:

 • Kausisuunnitelma yhdessä joukkueenjohdon sekä valmennuspäällikön kanssa
 • Yksittäisen harjoituskerran suunnittelu
 • Joukkueen nimeäminen, peluuttaminen ja pelitaktiikan suunnittelu otteluihin
 • Otteluiden ja harjoitusten johtaminen
 • Joukkueen kurinpitovelvollisuus yhdessä muun joukkueen johtoryhmän kanssa
 • Läsnäolovelvollisuus joukkueen tapahtumissa
 • Toimintakertomuksen laadinta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa
 • Osallistumisvelvollisuus valmentajien tilaisuuksiin
 • Itsensä kehittäminen valmentajana ja kasvattajana, valmentajan tulee kaikissa toimissaan olla esimerkillinen joukkueen muille jäsenille sekä toimia seuran yhteiskuvaa nostavasti
 • Osallistumisvelvollisuus vanhempien palavereihin sekä vanhempien informointi ajoittain joukkueen harjoittelusta ja toiminnasta
 • Pitää pelaajien kanssa henkilökohtainen kehittymisenseuranta keskustelu 1 – 2 kertaa vuodessa (D-juniorit ja vanhemmat).
 • Noudattaa seuran asettamia valmennuksellisia linjauksia
 • Yhteistyö median kanssa