Pelin vaiheet

PELIN VAIHEET

Salibandyssa kentällä on 12 pelaajaa, joiden toiminnan hahmottaminen saattaa aiheuttaa ongelmia harjaantuneellekin valmentajalle. Salibandytaktiikan ymmärtämisen ja opettamisen helpottamiseksi peli on jaettu eri vaiheisiin. Kullakin vaiheella on omat tunnusmerkkinsä ja tavoitteensa. Purkamalla liikkuva ja elävä peli osiin ja vaiheisiin voidaan pelin osa-alueita käsitellä ja harjoitella erikseen pienissä osissa. Tämä edistää pelaajien oppimista ja helpottaa heidän pelin hahmottamista.

Viereisessä kuvassa on eritelty hyökkäämisen ja puolustamisen eri vaiheet. Alla käydään läpi jokainen pelin vaihe erikseen.

 

HYÖKKÄÄMINEN

Pallonhallinta

Pallonhallinta tarkoittaa koko kentän alueella tapahtuvaa vaihetta, jolloin pallokontrollilla pyritään liikuttamaan vastustajaa ja näin luomaan tilaa alueille, joille halutaan hyökätä. Toisin sanoen pyritään houkuttelemaan vastustajaa tietylle alueelle ja pelaamme nopeasti toiselle alueelle, jossa on tilaa ja mahdollinen ylivoimatilanne. Toimiva pallonhallinta vaatii hyvin organisoitua alueellisten ylivoimatilanteiden luomista.

 

Eteneminen

Etenemisvaihe alkaa hetkestä, jolloin pallonhallinnalla on luotu tila, ylivoima tai muuten edullinen tilanne alueelle (signaalialue), josta on järkevää lähteä etenemään kohti vastustajan maalia. Etenemisvaiheen tulisi olla kollektiivisesti tunnistettava hetki (signaali), jolloin koko joukkue on tietoinen, että pallonhallintavaiheesta siirrytään etenemisvaiheeseen. Mikäli eteneminen ei syystä tai toisesta onnistu tai kannata, palataan pallonhallintavaiheeseen (rytmitys).Murtautuminen ja maalinteko

Murtautuminen ja maalinteko ovat hyökkäyksen päättämistä maalintekoyritykseen. Murtautuminen tarkoittaa tunkeutumista maalintekosektorille. Murtautumisvaihe alkaa yleensä silloin, kun pallo on pelattu positiivisessa peliasennossa olevalle pelaajalle.


Tilanteenvaihto

Hyökkäystilanteenvaihto eli positiivinen suunnanmuutos on tilanne, joka käynnistyy pallonriistosta, kun pallo voitetaan omalle joukkueelle. Tilanteenvaihdoista alkavista tilanteista syntyy salibandyssa merkittävä osa maaleista. Tämän vuoksi tilanteenvaihto tulisi hyödyntää ja pyrkiä ensisijaisesti nopeasti hyökkäämään kohti vastustajan maalia.Erikoistilanteet

Erikoistilanteista oleellisimmat taktisessa mielessä ovat vapaalyönnit, sisäänlyönnit ja maalivahdin heitot. Erikoistilanteet ovat pelin ”pysähtyneitä” hetkiä, joissa onnistumisen todennäköisyyttä on helppo parantaa harjoitelluilla malleilla.

PUOLUSTAMINEN

Ohjaaminen

Ohjaaminen tarkoittaa tiettyjen syöttösuuntien peittämistä pelaajien sijoittumisella ja prässisuunnilla. Ohjaamisella – joko matalalta tai korkealta – pyritään pakottamaan vastustajan pelaamaan pienessä tilassa. Ohjaaminen voi tapahtua esimerkiksi laita-alueille, joissa on vähemmän syöttösuuntavaihtoehtoja tai alueille (riistoalue), joille pystytään kaventamisella helposti muodostamaan ylivoimatilanteita.Aluepeli

Aluepeli tarkoittaa puolustuspelitapaa, jossa liikutaan ja sijoitutaan ensisijaisesti suhteessa palloon ja kanssapelaajiin – vasta toissijaisesti suhteessa vastustajiin. Aluepelillä pyritään tukkimaan vastustajan otollisimpia syöttölinjoja, poistamaan tilaa pelaajien sekä linjojen väleistä ja näin kontrolloimaan vaarallisimpia alueita.Tilanneprässi

Tilanneprässi tarkoittaa prässiä, joka aloitetaan yhtäkkisesti joukkueena tilanteessa, jossa vastustaja on heikossa asemassa pystyäkseen pitämään pallon oman joukkueen kontrollissa tai edistämään hyökkäystä. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi pallon haltuunotto huonossa peliasennossa. Tilanneprässi tähtää välittömään pallonriistoon.


Tilanteenvaihto

Puolustustilanteenvaihto eli negatiivinen suunnanmuutos tarkoittaa tilannetta, joka käynnistyy pallon menetyksestä vastustajalle. Suunnanmuutoksista syntyy merkittävä osa maaleista. Harjoitellulla nopealla ja systemaattisella yhteistoiminnalla tilanteenvaihdoissa pystytään ehkäisemään kauden aikana monta maalia.


Erikoistilanteet

Erikoistilanteista oleellisimmat taktisessa mielessä ovat vapaalyönnit, sisäänlyönnit ja maalivahdin heitot. Erikoistilanteet ovat pelin ”pysähtyneitä” hetkiä, joissa onnistumisen todennäköisyyttä on helppo parantaa harjoitelluilla malleilla.