Rahastonhoitajan tehtävät

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja on joukkueen pelaajien vanhempien valitsema henkilö joka vastaa joukkueen talouden hoidosta. Rahastonhoitajan tulee tehtävässään noudattaa lakeja ja asetuksia sekä seuran toimintaperiaatteita. Rahastonhoitajalla on käyttöoikeus joukkueen tiliin ja hänelle avataan nettipankki Osuuspankkiin.

Rahastonhoitajan tehtävä:

  • Laatii yhdessä joukkueenjohtajan kanssa joukkueen kausibudjetin käyttäen seuran kirjanpitopohjaa
  • Maksaa joukkueen laskut ajallaan
  • Valvoo kausimaksujen kertymistä pelaajakohtaisesti
  • Kirjoittaa ja toimittaa joukkueen laskut käyttäen seuran laskupohjaa
  • Laatii kolmessa jaksossa joukkueen varojen käytöstä selvityksen käyttäen seuran kirjanpitopohjaa
  • Arkistoi joukkueen tositteet aikajärjestykseen
  • Seuran tilikauden päätyttyä palauttaa joukkueen kirjanpitopohjan sekä joukkueen tositteet seuran taloudenhoitajalle 10. kesäkuuta mennessä.
  • Seuran taloudenhoitaja opastaa ja kouluttaa joukkueiden rahastonhoitajia tarpeen mukaan
  • Huolehtii seuran hallinnon antamista muista mahdollisista tehtävistä

Rahastonhoitajan on oltava seuran jäsen ja hän on oikeutettu saamaan tehtävästään kohtuullisen, seuran linjauksen mukaisen korvauksen.