Joukkueenjohtajan tehtävät

Joukkueenjohtaja

Joukkueenjohtaja on pelaajien vanhempien valitsema henkilö, joka yhteistyössä muiden joukkueen toimihenkilöiden kanssa vastaa joukkueen toiminnasta kauden aikana. Joukkueenjohtajan tulee tehtäviä hoitaessaan esiintyä ja käyttäytyä esimerkillisesti ja seuran kasvatuksellisia linjauksia noudattaen, sekä noudattaa tehtävässään lakeja ja asetuksia, SSBL:n sääntöjä sekä seuran periaatteita.

Joukkueenjohtajan tehtävät

 • Toimii tiedonvälittäjänä toisaalta joukkueen ja seuran, toisaalta pelaajien, vanhempien ja valmentajien välillä ja toiminnallaan edesauttaa valmentajien työrauhaa. Hoitaa tarvittaessa tiedottamisen myös seuran hallinnolle.
 • Osallistuu vastuuvalmentajan kanssa joukkueen kausisuunnitelman tekoon.
 • Laatii yhdessä rahastonhoitajan kanssa joukkueelle talousarvion.
 • Kutsuu joukkueen vanhemmat kokoukseen vähintään 2 – 3 kertaa kaudessa ja toimii kokouksen puheenjohtajana.
 • Vastaa joukkueen omatoimisen varainhankinnan suunnittelusta ja hankintatoimenpiteistä.
 • Vastaa peliasujen ja muiden seura-asujen hankinnoista ja painatusten organisoinnista.
 • Huolehtii ja vastaa siitä, että kaikki joukkueen pelaajat ja toimihenkilöt ovat asianmukaisesti ja ajoissa lisenssivakuutettu ja muuten edustuskelpoisia seurassa.
 • Toimii matkanjohtajana ottelu-, turnaus- ja harjoitusmatkoilla; varaa kuljetukset ja järjestää ruokailut, sekä tarvittaessa yöpymiset. Toimittaa pelaajaluettelon ajallaan ja kuittaa ottelupöytäkirjan. Sovittaessa nämä mainitut tehtävät voidaan antaa myös jonkun muun tehtäväksi.
 • Toimii kotiotteluissa ns. turnausisäntänä; huolehtii riittävän määrän toimitsijoita otteluihin, sopii pukuhuonejärjestelyt ottelupaikan vastaavan kanssa, lähettää turnauskutsut vierasjoukkueille, järjestää mahdolliset ruokailut, ilmoittaa otteluiden lopputulokset tulospalveluun ja postittaa heti seuraavana arkipäivänä ottelupöytäkirjat liiton aluetoimistoon.
 • Osallistuu joukkueen kurinpitotoimiin yhdessä joukkueen muun johdon kanssa.
 • Huolehtii seuran hallinnon antamista muista mahdollisista tehtävistä.

Joukkueenjohtajan on oltava seuran jäsen ja hän on oikeutettu saamaan tehtävästään kohtuullisen, seuran linjauksen mukaisen korvauksen. Joukkueenjohtajan sijaisena voi tarvittaessa toimia joku muu nimetty henkilö. Henkilö voidaan nimetä vanhempien kokouksessa tai joukkueen toimihenkilöt voivat sopia siitä keskenään.